Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, виходячи з установлених:

  • посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;
  • підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);
  • надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);
  • доплат (за науковий ступінь тощо);
  • премії, розмір якої залежить від особистого внеску в загальні результати роботи установи. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з Органом управлінням майном;
  • допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;
  • матеріальної допомоги у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Преміювання Керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням Органу управління майном у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам установи, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

У разі неналежного виконання умов контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.

За Керівником зберігаються всі види соціального страхування та інші соціальні гарантії, передбачені чинним законодавством.