Цілі діяльності підприємства (лікарні)

Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня №10» Запорізької міської ради було створено на підставі рішення Запорізької міської ради від 19.12.2018 № 78 "Про припинення юридичної особи-комунальної установи «Запорізька міська клінічна лікарня №10» шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня №10» Запорізької міської ради. Майно підприємства є власністю територіальної громади міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради. Підприємство підпорядковано департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради, як органу управління майном. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

До структури КНП «Міська лікарня №10» ЗМР входять:

  • амбулаторно-поліклінічний підрозділ, розташований за адресою: бульвар Шевченко,25, який обслуговує населення Вознесенівського району. До складу підрозділу входять наступні відділення: хірургічне, консультативно-лікувальне, денний стаціонар терапевтичного профілю на 30 ліжок, денний стаціонар кардіоревматологічного профілю на 30 ліжок, рентгенологічне, діагностичне, відновлювального лікування; інформаційно-аналітичний відділ; централізована стерилізаційна; клініко-діагностична лабораторія; централізована цитологічна лабораторія, що розташована за адресою: вулиця Патріотична,16;
  • міський центр нефрології та діалізу на 40 діалізних місць, розташований за адресою: бульвар Шевченко,25;
  • стаціонарні відділення розташовані за адресою: бульвар Шевченко,25: терапевтичне відділення на 50 ліжок; кардіоревматологічне на 20 ліжок; паліативної та хоспісної допомоги на 25 ліжок ;інтенсивної терапії на 12 ліжок;
  • відділення медичних профілактичних оглядів, розташоване за адресою: бульвар Шевченко,25,що надає медичні послуги населенню та підприємствам на платній основі.

Кількість шатних посад по підприємству становить 428,50 шт. од. КНП «Міська лікарня №10» ЗМР є виконавцем міської програми «Охорона здоров’я міста Запоріжжя на період 2019-2021 роки», затвердженої рішенням міської ради від 19.02.2018 № 32.

Для реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення був укладений договір з Національною службою здоров’я України на наступні пакети медичних послуг:

  • лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах;
  • стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;
  • стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям;
  • амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу.

Колектив лікарні переглянув Програму якості з визначенням цілей, цінностей та основних категорій якості, включаючи безпеку, результативність, пацієнт-орієнтованність, економічну доцільність, доступність медичних послуг для населення, соціальну справедливість.

Основна мета підприємства спрямована на забезпечення населення м. Запоріжжя доступною, своєчасною, якісною та ефективною медичною допомогою, медичними послугами, спрямованими на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я населення, а також надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню в порядку та обсягах, встановлених чинним законодавством.